HR

DISC felmérés

FelmérésekA humánerőforrás mérése régi igény. Sokáig azonban komoly nehézséget okozott, hogy hogyan mérjék egy munkavállaló teljesítményét, hozzáállását, kompetenciáit. A pszichológia fejlődésével azonban egyre inkább megjelentek azok a módszerek, technikák és tesztek melyekkel megfoghatóvá és mérhetővé válik maga az ember.
A felmérések eredménye több szinten hoz eredményt. Képet ad a vállalat teljességéről, feltárja azokat a lappangó gyengeségeket melyek akadályozzák a cég hatékony működését. Segíti a HR folyamatok fejlődését, valamint támpontot és objektív eredményeket mutat a vezetők eredményességéről és feladatairól.


Cégünk több éves tapasztalattal rendelkezik a különböző vállalati felmérésekben. Kollégáink minden esetben egyedi, testre szabott ajánlatokat, és megoldásokat dolgoznak ki. Munkánk komplex folyamatot jelent:Dolgozói elégedettségi kérdőívek


A „jó” dolgozó motivált, ismeri vállalatának céljait és azokkal azonosulni tud. Ezáltal profitot termel a cégének. A dolgozói elégedettség vizsgálat egy olyan eszköz, amelynek eredménye hozzájárul a szervezeti diagnózis készítéséhez, emellett
Tovább

Próbavásárlások és próbahívások


A próbavásárlások során képet kap a vezetés arról, hogy ténylegesen milyen bánásmódban, kiszolgálásban részesítik munkatársai a legfontosabb embert, az „Ügyfelet”. A hétköznapi vásárlóként megjelenő vagy betelefonáló
Tovább

AC/DC felmérések


Az AC/DC, mint a kiválasztás és fejlesztés talán leginkább specifikus eszköze, mára széles körben elterjedt gyakorlattá vált. Az AC (Assessment Center) fogalom értékelő központot jelent. Az AC egy komplex kiválasztási módszer,
Tovább

360°-os felmérés


A 360° felmérést egyre szélesebb körben alkalmazzák a szervezetek munkatársaik fejlődésének támogatására. A kérdőív az adott munkakörhöz tartozó legfontosabb kompetenciákra vonatkozó állításokat tartalmaz.
Tovább

DISC felmérés


A viselkedéstudomány szerint az eredményes emberek tisztában vannak saját magukkal, ismerik erősségeiket és fejlesztendő területeiket, így képesek stratégiát kidolgozni arra, hogyan feleljenek meg a környezetük támasztotta
Tovább
Dolgozói elégedettségi kérdőívek

Dolgozói elégedettségi kérdőívek

A „jó” dolgozó motivált, ismeri vállalatának céljait és azokkal azonosulni tud. Ezáltal profitot termel a cégének.

A dolgozói elégedettség vizsgálat egy olyan eszköz, amelynek eredménye hozzájárul a szervezeti diagnózis készítéséhez, emellett konkrét segítséget nyújt az átalakulás menedzselése során megvalósítandó akciókhoz.Elégedettségi vizsgálat során a következőket mérhetjük:
 • A munkavégzés körülményei
 • A végzett munka tartalma
 • Motivációs rendszer – annak hatékonysága
 • Vállalati kötődés
 • Kommunikáció nyíltsága, visszajelzési rendszer
 • Karrier és előrelépési lehetőség
 • A vállalat jövőképe, perspektívák

Dolgozói elégedettség felmérésére több módszerrel történhet:
 • Struktúrált, önkitöltős kérdőív
 • Kérdezőbiztossal felvett kérdőív
 • Struktúrált interjú

Az összegyűjtött adatokat szakembereink összegzik, értékelik és mint diagnózist a vállalat vezetése elé tárják. A vizsgálattal együtt szakmai javaslatot teszünk a fejlesztési irányokra és módokra.

Próbavásárlások és próbahívások

Próbavásárlások és próbahívások

A próbavásárlások során képet kap a vezetés arról, hogy ténylegesen milyen bánásmódban, kiszolgálásban részesítik munkatársai a legfontosabb embert, az „Ügyfelet”. A hétköznapi vásárlóként megjelenő vagy betelefonáló próbavásárló különböző szituációkba hozza a munkatársakat így felméri reagálásukat, szaktudásukat, empátiájukat és attitűdjüket.
A vezetők így pontos képet kapnak munkatársaik teljesítményéről anélkül, hogy folyamatosan a helyszínen tartózkodnának. Felmérések szerint azok az üzletek/cégek, ahol rendszeresen alkalmazzák a próbavásárlást /próbahívást, mivel folyamatosan „akcióban tartják” a munkatársakat, mintegy 28 %-al elégedettebbek az ügyfelek a szervezet egésze által nyújtott szolgáltatással. A próbavásárlási szituációt és a megfigyelési szempontokat minden esetben külön egyeztetjük Partnereinkkel.

AC/DC felmérések

AC/DC felmérések

Az AC/DC, mint a kiválasztás és fejlesztés talán leginkább specifikus eszköze, mára széles körben elterjedt gyakorlattá vált. Az AC (Assessment Center) fogalom értékelő központot jelent. Az AC egy komplex kiválasztási módszer, amely a szervezet szempontjából fontos készségeket, képességeket, méri fel, így az eljárás alkalmazásával az alapján választhatunk a potenciális jelöltek közül, hogy személyiségük, attitűdjük mennyire illeszkedik a szervezetben már bizonyítottan sikeres, követésre méltónak tartott magatartásformákhoz, vállalati értékekhez. Az AC ezen felül felméri a jelöltek teljesítményhez való viszonyulását, illetve várható teljesítményszintjüket. A DC (Development Center) az AC-hez hasonlóan képességek és készségek mérésére alkalmas eszköz. A DC a már meglévő dolgozók kompetenciáit méri. A módszer segítségével nemcsak a fejlesztendő területekről kapunk képet, hanem lehetőségeket, megoldásokat is tudunk kínálni a fejlesztésre.

Az AC/DC előnyei:
 • a legmegbízhatóbb munkaerő-kiválasztási mód (beválási arány: közel 90%)
 • a feladatok rugalmasan, a mérni kívánt kompetenciák alapján állíthatók össze
 • egyszerre több potenciális jelölt teljesítménye vethető össze
 • a jelöltek viselkedése, kompetenciái, attitűdje összehasonlítható
 • a szakértők egymástól függetlenül, objektív szempontrendszer alapján értékelik a jelölteket.

Az AC/DC lebonyolítása egy többnyire egy napos, intenzív feladathelyzetet jelent, amelynek során a résztvevőket több képzett megfigyelő kíséri figyelemmel. A cél, hogy lényeges információkat olvassanak ki a résztvevők viselkedéséből. Általános esetben az együttműködés, a kommunikáció, a vezetési készségek, a stressztűrés, a priorizálási képességek és a döntéshozatali mód kerül vizsgálatra, természetesen a vállalat és munkakör-specifikus kompetenciákkal együtt. Tipikus feladatok az esettanulmány, a prezentáció, a csoporthelyzet és a szituációs gyakorlat.

360°-os felmérés

360°-os felmérés

A 360° felmérést egyre szélesebb körben alkalmazzák a szervezetek munkatársaik fejlődésének támogatására. A kérdőív az adott munkakörhöz tartozó legfontosabb kompetenciákra vonatkozó állításokat tartalmaz. A 360°-os felmérések rendszerint a vezetői kompetencia mérésekhez tartoznak.

Lényege, hogy a vezetőt körülvevő emberek (vertikális és horizontális szinten is) értékelik a vizsgált személy kompetenciáit saját meglátásuk szerint és ez az eredmény kerül összehasonlításra a vezető saját magáról alkotott képével. Az így elért eredményből szakértők állítják fel a vizsgált személy kompetencia profilját. A kapott eredmények alapján javaslatot teszünk fejlesztési programokra.
DISC felmérés

DISC felmérés


A viselkedéstudomány szerint az eredményes emberek tisztában vannak saját magukkal, ismerik erősségeiket és fejlesztendő területeiket, így képesek stratégiát kidolgozni arra, hogyan feleljenek meg a környezetük támasztotta követelményeknek.

De az eredményes emberek ezen túlmenően azzal is tisztában vannak, hogyan hat viselkedésük másokra, így képesek annak megválasztására is, hogy különböző emberekkel különbözképpen viselkedjenek.


A DISC rendszer kiindulási pontja, hogy viselkedésünket a problémák és kihívások, az emberek, a változások, valamint a szabályok kezelésének módja határozza meg. Mindezek kombinációjából alakul ki megfigyelhető viselkedési stílusunk. Természetünkből adódóan hajlamosak vagyunk arra, hogy inkább egy adott módon viselkedjünk, és ne máshogy. Ha tisztában vagyunk azzal, magunk milyen viselkedést preferálunk, és ha képesek vagyunk mások stílusát felismerni, eredményesebben tudjuk kihasználni a vérmérsékletünk kínálta lehetőségeket, és képesek leszünk javítani kapcsolataink minőségén is. Nem áll módunkban megválogatni kollégánk, ügyfelünk, felettesünk személyiségét, de ha felismerjük jellemvonásaikat, viselkedésüket, lehetőségünk nyílik arra, hogy az adott személyhez igazítsuk a saját kommunikációs viselkedésünket, ezáltal növelhetjük a közös munka eredményességét.

Viselkedés a munkahelyen – DISC online-kérdőív
A DISC egy olyan internet alapú, online-kérdőív, mely képes felmérni az egyén munkahelyi viselkedési stílusát. A kérdőív eredményei segítségével a vezetők képesek jobban megérteni munkatársaikat, vagy akár a kiválasztási folyamat során a potenciális jelölteket. A munkatársak számára segítséget nyújt ahhoz, hogy felismerjék saját erősségeiket, valamint beazonosítsák azokat a területeket, ahol fejlődésre van szükségük.

 • A DISC kérdőív kitöltése 10 percet vesz igénybe, és az eredmények alapján a rendszer egy 20-25 oldalas személyre szabott riportot, szöveges elemzést generál.
 • A DISC rendszer előnye, hogy egyszerű alapokból kiindulva egy rendkívül árnyalt, részletes viselkedésképet kapunk az adott személyről.

A DISC online-kérdőívben rejlő lehetőségek
Egyéni tanácsadás során Ön az online-kérdőív alapján részletes visszajelzést kap és lehetősége nyílik egyedi feljesztési terv összeállítására. Elsősorban vezetőknek és értékesítőknek ajánlom. Munkatársak elemzése során az online-kérdőív alapján részletes visszajelzés kap a csoport vezetője a kitöltőkről, összevetjük a vezető és munkatársak viselkedési stílusát, és ennek mentén alakítjuk ki a megfelelő vezetői viselkedési stratégiát. Csoportdiagnózis felállításával lehetőség nyilik az érintett munkacsoport összetételének vizsgálatára, a csapat erősségének és fejlesztendő területeinek meghatározása. Ez segítséget nyújt a csoportokon belül a feladatok megfelelő elosztásában, az esetleges konfliktusok feloldásában, vagy akár képzési szükségletek meghatározásában.
A kapott eredményekre építve testreszabott tréningeket állítunk össze Partnereinknek.

DISC viselkedési stílus alapú tréning
Az üzleti siker eléréséhez sokszor elengedhetetlen a vezetők és beosztottak közötti gördülékeny kommunikáció, információáramlás megléte. A vezetők többsége a téma kiemelt fontosságával és súlyával is tisztában van. Ugyanakkor változni, változtatni a kialakult szokásokon még akkor is nagyon nehéz, ha jól látjuk az aktuális problémákat, gócokat. Változtatni csak és kizárólag a vezetők és beosztottak aktív bevonásával, támogatásával lehet. Az általam kínált viselkedési stílus alapú képzés módszertana a DISC viselkedési stílus rendszerre épülve segíti elő a kommunikációs szokások megváltoztatását, a vállalaton belüli együttműködés kialakítását azáltal, hogy a résztvevők a viselkedésről tanultakat saját magunk fejlesztése és a másokkal való hatékony együttműködés szolgálatába tudják állítani.

A tréningek módszertana a „saját élmény” alkalmazása DISC viselkedési stílus teszt segítségével. A tréning során a rendszer alapjainak elsajátítása mellett az egyéni DISC riportok is feldologzásra kerülnek. A csoport tagjai célirányos feladatokon, játékokon keresztül szereznek tapasztalatot a DISC alapján felmerülő problémákról, és közös munkával jutnak el a megoldásig. A módszer előnye, hogy a így tanult folyamatok mélyebben beépülnek, és a mindennapi gyakorlat során is könnyebben alkalmazhatóak. A DISC-en alapuló tréning és riport praktikus mankót nyújt a munkahelyei kapcsolatokban való eligazodáshoz.

Milyen területek fejlesztésére, mely problémák megoldására alkalmas a viselkedési stílus alapú tréning?
Mivel a rendszer fókuszában viselkedésünk másokra gyakorolt hatása áll, ezért bárhol hasznos eszköz, ahol emberekkel találkozunk, kommunikálunk.

Így segítséget nyújt:
 • vezetőknek,
 • értékesítőknek,
 • ügyfélszolgálati munkatársaknak,
 • projekt-csapatoknak,
 • folyamatos együttműködést igénylő csoportoknak.
A módszertan fejleszti az önismeretet, az ember- és társismeretet, a kommunikációt és képes növelni a toleranciát, ezáltal alkalmas eszköze a csapatépítésnek is.