HR

DISC felmérés

FelmérésekA humánerőforrás mérése régi igény. Sokáig azonban komoly nehézséget okozott, hogy hogyan mérjék egy munkavállaló teljesítményét, hozzáállását, kompetenciáit. A pszichológia fejlődésével azonban egyre inkább megjelentek azok a módszerek, technikák és tesztek melyekkel megfoghatóvá és mérhetővé válik maga az ember.
A felmérések eredménye több szinten hoz eredményt. Képet ad a vállalat teljességéről, feltárja azokat a lappangó gyengeségeket melyek akadályozzák a cég hatékony működését. Segíti a HR folyamatok fejlődését, valamint támpontot és objektív eredményeket mutat a vezetők eredményességéről és feladatairól.


Cégünk több éves tapasztalattal rendelkezik a különböző vállalati felmérésekben. Kollégáink minden esetben egyedi, testre szabott ajánlatokat, és megoldásokat dolgoznak ki. Munkánk komplex folyamatot jelent:Dolgozói elégedettségi kérdőívek


A „jó” dolgozó motivált, ismeri vállalatának céljait és azokkal azonosulni tud. Ezáltal profitot termel a cégének. A dolgozói elégedettség vizsgálat egy olyan eszköz, amelynek eredménye hozzájárul a szervezeti diagnózis készítéséhez, emellett
Tovább

Próbavásárlások és próbahívások


A próbavásárlások során képet kap a vezetés arról, hogy ténylegesen milyen bánásmódban, kiszolgálásban részesítik munkatársai a legfontosabb embert, az „Ügyfelet”. A hétköznapi vásárlóként megjelenő vagy betelefonáló
Tovább

AC/DC felmérések


Az AC/DC, mint a kiválasztás és fejlesztés talán leginkább specifikus eszköze, mára széles körben elterjedt gyakorlattá vált. Az AC (Assessment Center) fogalom értékelő központot jelent. Az AC egy komplex kiválasztási módszer,
Tovább

360°-os felmérés


A 360° felmérést egyre szélesebb körben alkalmazzák a szervezetek munkatársaik fejlődésének támogatására. A kérdőív az adott munkakörhöz tartozó legfontosabb kompetenciákra vonatkozó állításokat tartalmaz.
Tovább

DISC felmérés


A viselkedéstudomány szerint az eredményes emberek tisztában vannak saját magukkal, ismerik erősségeiket és fejlesztendő területeiket, így képesek stratégiát kidolgozni arra, hogyan feleljenek meg a környezetük támasztotta
Tovább
Dolgozói elégedettségi kérdőívek

Dolgozói elégedettségi kérdőívek

A „jó” dolgozó motivált, ismeri vállalatának céljait és azokkal azonosulni tud. Ezáltal profitot termel a cégének.

A dolgozói elégedettség vizsgálat egy olyan eszköz, amelynek eredménye hozzájárul a szervezeti diagnózis készítéséhez, emellett konkrét segítséget nyújt az átalakulás menedzselése során megvalósítandó akciókhoz.Elégedettségi vizsgálat során a következőket mérhetjük:
 • A munkavégzés körülményei
 • A végzett munka tartalma
 • Motivációs rendszer – annak hatékonysága
 • Vállalati kötődés
 • Kommunikáció nyíltsága, visszajelzési rendszer
 • Karrier és előrelépési lehetőség
 • A vállalat jövőképe, perspektívák

Dolgozói elégedettség felmérésére több módszerrel történhet:
 • Struktúrált, önkitöltős kérdőív
 • Kérdezőbiztossal felvett kérdőív
 • Struktúrált interjú

Az összegyűjtött adatokat szakembereink összegzik, értékelik és mint diagnózist a vállalat vezetése elé tárják. A vizsgálattal együtt szakmai javaslatot teszünk a fejlesztési irányokra és módokra.

Próbavásárlások és próbahívások

Próbavásárlások és próbahívások

A próbavásárlások során képet kap a vezetés arról, hogy ténylegesen milyen bánásmódban, kiszolgálásban részesítik munkatársai a legfontosabb embert, az „Ügyfelet”. A hétköznapi vásárlóként megjelenő vagy betelefonáló próbavásárló különböző szituációkba hozza a munkatársakat így felméri reagálásukat, szaktudásukat, empátiájukat és attitűdjüket.
A vezetők így pontos képet kapnak munkatársaik teljesítményéről anélkül, hogy folyamatosan a helyszínen tartózkodnának. Felmérések szerint azok az üzletek/cégek, ahol rendszeresen alkalmazzák a próbavásárlást /próbahívást, mivel folyamatosan „akcióban tartják” a munkatársakat, mintegy 28 %-al elégedettebbek az ügyfelek a szervezet egésze által nyújtott szolgáltatással. A próbavásárlási szituációt és a megfigyelési szempontokat minden esetben külön egyeztetjük Partnereinkkel.

AC/DC felmérések

AC/DC felmérések

Az AC/DC, mint a kiválasztás és fejlesztés talán leginkább specifikus eszköze, mára széles körben elterjedt gyakorlattá vált. Az AC (Assessment Center) fogalom értékelő központot jelent. Az AC egy komplex kiválasztási módszer, amely a szervezet szempontjából fontos készségeket, képességeket, méri fel, így az eljárás alkalmazásával az alapján választhatunk a potenciális jelöltek közül, hogy személyiségük, attitűdjük mennyire illeszkedik a szervezetben már bizonyítottan sikeres, követésre méltónak tartott magatartásformákhoz, vállalati értékekhez. Az AC ezen felül felméri a jelöltek teljesítményhez való viszonyulását, illetve várható teljesítményszintjüket. A DC (Development Center) az AC-hez hasonlóan képességek és készségek mérésére alkalmas eszköz. A DC a már meglévő dolgozók kompetenciáit méri. A módszer segítségével nemcsak a fejlesztendő területekről kapunk képet, hanem lehetőségeket, megoldásokat is tudunk kínálni a fejlesztésre.

Az AC/DC előnyei:
 • a legmegbízhatóbb munkaerő-kiválasztási mód (beválási arány: közel 90%)
 • a feladatok rugalmasan, a mérni kívánt kompetenciák alapján állíthatók össze
 • egyszerre több potenciális jelölt teljesítménye vethető össze
 • a jelöltek viselkedése, kompetenciái, attitűdje összehasonlítható
 • a szakértők egymástól függetlenül, objektív szempontrendszer alapján értékelik a jelölteket.

Az AC/DC lebonyolítása egy többnyire egy napos, intenzív feladathelyzetet jelent, amelynek során a résztvevőket több képzett megfigyelő kíséri figyelemmel. A cél, hogy lényeges információkat olvassanak ki a résztvevők viselkedéséből. Általános esetben az együttműködés, a kommunikáció, a vezetési készségek, a stressztűrés, a priorizálási képességek és a döntéshozatali mód kerül vizsgálatra, természetesen a vállalat és munkakör-specifikus kompetenciákkal együtt. Tipikus feladatok az esettanulmány, a prezentáció, a csoporthelyzet és a szituációs gyakorlat.

360°-os felmérés

360°-os felmérés

A 360° felmérést egyre szélesebb körben alkalmazzák a szervezetek munkatársaik fejlődésének támogatására. A kérdőív az adott munkakörhöz tartozó legfontosabb kompetenciákra vonatkozó állításokat tartalmaz. A 360°-os felmérések rendszerint a vezetői kompetencia mérésekhez tartoznak.

Lényege, hogy a vezetőt körülvevő emberek (vertikális és horizontális szinten is) értékelik a vizsgált személy kompetenciáit saját meglátásuk szerint és ez az eredmény kerül összehasonlításra a vezető saját magáról alkotott képével. Az így elért eredményből szakértők állítják fel a vizsgált személy kompetencia profilját. A kapott eredmények alapján javaslatot teszünk fejlesztési programokra.
DISC felmérés

DISC felmérés


A viselkedéstudomány szerint az eredményes emberek tisztában vannak saját magukkal, ismerik erősségeiket és fejlesztendő területeiket, így képesek stratégiát kidolgozni arra, hogyan feleljenek meg a környezetük támasztotta követelményeknek.

De az eredményes emberek ezen túlmenően azzal is tisztában vannak, hogyan hat viselkedésük másokra, így képesek annak megválasztására is, hogy különböző emberekkel különbözképpen viselkedjenek.


A DISC rendszer kiindulási pontja, hogy viselkedésünket a problémák és kihívások, az emberek, a változások, valamint a szabályok kezelésének módja határozza meg. Mindezek kombinációjából alakul ki megfigyelhető viselkedési stílusunk. Természetünkből adódóan hajlamosak vagyunk arra, hogy inkább egy adott módon viselkedjünk, és ne máshogy. Ha tisztában vagyunk azzal, magunk milyen viselkedést preferálunk, és ha képesek vagyunk mások stílusát felismerni, eredményesebben tudjuk kihasználni a vérmérsékletünk kínálta lehetőségeket, és képesek leszünk javítani kapcsolataink minőségén is. Nem áll módunkban megválogatni kollégánk, ügyfelünk, felettesünk személyiségét, de ha felismerjük jellemvonásaikat, viselkedésüket, lehetőségünk nyílik arra, hogy az adott személyhez igazítsuk a saját kommunikációs viselkedésünket, ezáltal növelhetjük a közös munka eredményességét.

Viselkedés a munkahelyen – DISC online-kérdőív
A DISC egy olyan internet alapú, online-kérdőív, mely képes felmérni az egyén munkahelyi viselkedési stílusát. A kérdőív eredményei segítségével a vezetők képesek jobban megérteni munkatársaikat, vagy akár a kiválasztási folyamat során a potenciális jelölteket. A munkatársak számára segítséget nyújt ahhoz, hogy felismerjék saját erősségeiket, valamint beazonosítsák azokat a területeket, ahol fejlődésre van szükségük.

 • A DISC kérdőív kitöltése 10 percet vesz igénybe, és az eredmények alapján a rendszer egy 20-25 oldalas személyre szabott riportot, szöveges elemzést generál.
 • A DISC rendszer előnye, hogy egyszerű alapokból kiindulva egy rendkívül árnyalt, részletes viselkedésképet kapunk az adott személyről.

A DISC online-kérdőívben rejlő lehetőségek
Egyéni tanácsadás során Ön az online-kérdőív alapján részletes visszajelzést kap és lehetősége nyílik egyedi feljesztési terv összeállítására. Elsősorban vezetőknek és értékesítőknek ajánlom. Munkatársak elemzése során az online-kérdőív alapján részletes visszajelzés kap a csoport vezetője a kitöltőkről, összevetjük a vezető és munkatársak viselkedési stílusát, és ennek mentén alakítjuk ki a megfelelő vezetői viselkedési stratégiát. Csoportdiagnózis felállításával lehetőség nyilik az érintett munkacsoport összetételének vizsgálatára, a csapat erősségének és fejlesztendő területeinek meghatározása. Ez segítséget nyújt a csoportokon belül a feladatok megfelelő elosztásában, az esetleges konfliktusok feloldásában, vagy akár képzési szükségletek meghatározásában.
A kapott eredményekre építve testreszabott tréningeket állítunk össze Partnereinknek.

DISC viselkedési stílus alapú tréning
Az üzleti siker eléréséhez sokszor elengedhetetlen a vezetők és beosztottak közötti gördülékeny kommunikáció, információáramlás megléte. A vezetők többsége a téma kiemelt fontosságával és súlyával is tisztában van. Ugyanakkor változni, változtatni a kialakult szokásokon még akkor is nagyon nehéz, ha jól látjuk az aktuális problémákat, gócokat. Változtatni csak és kizárólag a vezetők és beosztottak aktív bevonásával, támogatásával lehet. Az általam kínált viselkedési stílus alapú képzés módszertana a DISC viselkedési stílus rendszerre épülve segíti elő a kommunikációs szokások megváltoztatását, a vállalaton belüli együttműködés kialakítását azáltal, hogy a résztvevők a viselkedésről tanultakat saját magunk fejlesztése és a másokkal való hatékony együttműködés szolgálatába tudják állítani.

A tréningek módszertana a „saját élmény” alkalmazása DISC viselkedési stílus teszt segítségével. A tréning során a rendszer alapjainak elsajátítása mellett az egyéni DISC riportok is feldologzásra kerülnek. A csoport tagjai célirányos feladatokon, játékokon keresztül szereznek tapasztalatot a DISC alapján felmerülő problémákról, és közös munkával jutnak el a megoldásig. A módszer előnye, hogy a így tanult folyamatok mélyebben beépülnek, és a mindennapi gyakorlat során is könnyebben alkalmazhatóak. A DISC-en alapuló tréning és riport praktikus mankót nyújt a munkahelyei kapcsolatokban való eligazodáshoz.

Milyen területek fejlesztésére, mely problémák megoldására alkalmas a viselkedési stílus alapú tréning?
Mivel a rendszer fókuszában viselkedésünk másokra gyakorolt hatása áll, ezért bárhol hasznos eszköz, ahol emberekkel találkozunk, kommunikálunk.

Így segítséget nyújt:
 • vezetőknek,
 • értékesítőknek,
 • ügyfélszolgálati munkatársaknak,
 • projekt-csapatoknak,
 • folyamatos együttműködést igénylő csoportoknak.
A módszertan fejleszti az önismeretet, az ember- és társismeretet, a kommunikációt és képes növelni a toleranciát, ezáltal alkalmas eszköze a csapatépítésnek is.

Rólunk mondták

"A trénig bár egy általános vezetői tréning volt, mégis annyi megerősítést és támogatást kaptam a munkámhoz, ami olyan mértékű szemléletváltozáshoz, fejlődéshez vezetett, amit az elején nem gondoltam volna, hogy meg fogok kapni. A szupervízió ezt megerősítve alkalomról alkalomra világított rá arra, hogy milyen irányban szükséges a vezetői szerepemből elmozdulnom, és melyek azok a pontok, melyek a helyükön vannak."
Számviteli menedzser, RSM Hungary Zrt.
"A közelmúltban volt szerencsém részt venni egy komplex tréningprogramon, ahol nagyszerűen felkészült trénerek segítettek egy, a munkám, a kollégákkal és partnerekkel való kommunikáció során ténylegesen is hasznosítható tudás átadásában. A változatos módon, módszerekkel és technikákkal ötvözött, jól felépített programot mindvégig a szakmaiság és a jó hangulat jellemezte. Különösen a személyes, azonnali tréneri visszajelzéseket és a felmerült kérdések türelmes befogadását és az azokra adott részletes válaszokat köszönöm, amikkel úgy gondolom, hogy a célzott készségek a csoportban ténylegesen fejlődni tudtak."
dr. Szilágyi Nóra, helyettes vezető jogtanácsos, jogi irodavezető, BKV Zrt.
"A tréningeken rengeteg olyan aha élménnyel gazdagodtam, amely ahhoz segített hozzá, hogy valós élethelyzeteket is megfelelőbben tudjak kezelni. A szupervíziót tekintve pedig annak minden percét élveztem, nagyon sokat nyújtott számomra nem csak egy általam hozott eset közös áttekintse, de az is, amikor egyik kollégám esetét tekintettük át együtt."
Számviteli menedzser, RSM Hungary Zrt.
"Nagyon hasznosnak tartom az Andi által tartott tréningeket, ugyanis fontos témákat tudtunk együtt a kollégákkal áttanulmányozni, és gyakorlati feladatokon keresztül kipróbálni. A coachinggal kapcsolatban is csak pozitív tapasztalataimat tudom elmondani. Hiszek benne, hogy az ember egész életében tanul, és mindig új helyzetekbe kerül, melyek kapcsán fejlődnie szükséges. Jó ha van valaki, akivel havonta 1x vagy 2x áttudjuk beszélni kétségeinket vagy elképzeléseinket, mely által fejlődhet személyiségünk, illetve válaszokat és/vagy megerősítést kaphatunk a kérdéses szituációkban, melyekben korábban nem volt elegendő tapasztalatunk. Nagyon köszönöm, hogy részt vehettem a tréningeken és a coachingon."
Leskó Annamária, Irodavezető, HSA Cégcsoport
"A coaching számomra új élményt adott, minden egyes találkozásunk után felszabadultabbnak éreztem magam. Megismertem Önmagamat, ahogyan előtte nem is gondoltam volna magamról. Egy bizonyos személyiségbeli változást is eredményezett a coachingok alatti önvizsgálat. Nagyon tetszett a coaching alatt a kirakós, mely kívülről mutatott rá az aktuális helyzetre. Köszönöm a sok segítséget, mellyel egy igen nehéz időszakon segítettél át."
Botosné M. Zsuzsanna, Team Manager Accounting & Finance, OBI Hungary Retail Kft.
"Veletek váltunk igazi csapattá! 2009 óta dolgozunk a JA Communicate Kft. vezető trénerével Bártfai-Jablonszky Andreával. A képzéseken keresztül felismertük a cégen belüli kommunikációs hibákat, feloldottuk az egyes munkacsoportok közti ellentéteket. Sikeresen alkalmazzuk a kifogáskezelést és az eladástechnikákat. Minden képzés nagy élmény volt mindenki számára, játékos, tartalmas, élvezetes, elgondolkodtató, és építő. A több éves munka eredménye, hogy ma igazi csapatként dolgozunk. A jövőben is számítunk a rátok!"
Varga György, kereskedelmi igazgató Bella-Hungária Kft.
"Hitelesen csak úgy tudok igazi vezetőként működni, ha nemcsak saját magamat, vezetői képességeimet hanem a csapatomat is fejlesztem. A life long learning jelentősége a mi KKV szintünkön is nagyon fontos. Bártfai-Jablonszky Andrea, aki a ma már 15 éve sikeresen működő csapatom kulcs trénere, coach-a, majd szupervisora, végigkísérte a vállalkozásunkat az alapok letételétől egészen a mai napig. Az aktuális szakmai helyzetre, piaci pozícióra "ténylegesen ügyfélre szabottan" szervezett nekünk ügyfélkapcsolati, csapatépítő tréninget, majd vezetői kompetencia fejlesztésre irányuló egyéni coaching órákat. Segítve, hogy az At Home a prémium kategóriás ingatlan szegmens egyik piacvezető cégévé váljon. Úgy tekintünk Andira és a JA Communication Kft. csapatára, mintha közös cégben dolgoznánk csak ők máshol ülnek. Együttműködésünk sok szempontból baráti is, a közös programok, a közös fejlesztési tervek sikere összeköt minket. Nem divat a 21 században egy szolgáltatóval hosszú ideig együttműködni, de a JA Communications Kft folyamatosan fejleszti portfólióját és tréningjei mindig up to date-ek. Büszkén vallom, hogy én egy régi elégedett ügyfele vagyok a JA Communication Kft-nek."
Gálya Anikó, ügyvezető igazgató, At-Home Kft.
"A JA Communicate Kft-től korrekt és részletes ajánlatot szoktunk kapni. A határidőket mindig betartják, ha valami esetleg akadályozza őket, akkor ezt jelzik előre. A pozitív gondolkodás , asszertív kommunikációs képzésük esetében a képzés résztvevőivel kérdőívet töltetnek ki a program előtt, ezzel lehetővé téve, hogy tényleg a résztvevők előképzettségét figyelembe véve alakuljon ki a végleges program. A képzéseket követően mi hatékonysági kérdőívet töltetünk ki a résztvevőkkel, és szinte minden esetben a legmagasabb értéket kapja a program és a tréner is. Az idei tréningek átlaga 4-es skálán 3,9, az oktató átlaga 10-es skálán 9,86."
Continental Automotive Hungary Kft.
"Andreát rendkívül intelligens embernek ismertem meg. Szakmai tudása és felkészültsége megkérdőjelezhetetlen. Egy-egy foglalkozásunk után úgy éreztem, hogy a világot meg tudnám váltani. Rengeteg energiát és inspirációt kaptam Tőle, nem csak a szakmai munkámhoz, de a mindennapi életemhez is."
Szűcs Péter, ágazatvezető - Lidl Magyarország Bt.

JA COMMUNICATE KFT.

Email: info@jacommunicate.hu     Tel.: 06 20 369 8969     Nyilvántartásba vételi szám: B/2020/000080