Tréningek

Vezetői programok

Vezetői tréningek

A vezetői munka igen vonzó. Kihívások, sikerek, és hatalom kapcsolódik hozzá.
Sokan azt mondják vezetőnek születni kell. Mások szerint megtanulható.

Egy vezető eredményessége igen sok részletből tevődik össze. Az emberek irányításának felelősségét, motiválását, a velük való érzelmi és tartalmi kommunikációt, az ellenőrzést, a stratégiai tervezést, a sikerek és kudarcok menedzselését hosszú időn keresztül nem tanították sehol. A történelem „kitermelte” a nagy vezetőket, akik önmaguk tapasztalataiból váltak sikeres – vagy éppen sikertelen - vezetővé. A vezetés kutatása és oktatása a XX. században indult el, de hazánkban a mai napig hiányos a korszerű vezető képzés.

A JA Communicate Kft. vezetői tréningjeinek alapvető célja, hogy gyakorlati módon szélesítse a résztvevők vezetői eszköztárát, továbbá visszajelzést kapjanak az alkalmazott vezetői technikáikban. Tréningjeink egymásra épülő, kompetencia alapú, interaktív, a XXI. század módszertanával dolgozó képzések keretében kínálnak professzionális vezetői készségfejlesztést.

Vezetői programjaink 3 féle szerkezetben kínálnak hatékony készségfejlesztést:
 • A vezetői tréningek önálló modulokban foglalkoznak azokkal a kulcskompetenciákkal, melyek a vezetők munkáját meghatározzák.
 • Menedzserakadémia programunk felső-és közép vezetők számára kínál prémium szintű, komplex megoldást a vezetői eszköztár megszerzésére, bővítésére, kiteljesítésére.
 • A Vezető utánpótlás programot olyan pályakezdő fiataloknak, vezetői kinevezés előtt álló munkatársaknak fejlesztettük ki, akik számára fontos, hogy a bennük rejlő ambíciót és tehetséget a legmodernebb vezetői módszertannal együtt tudják majd a későbbiekben használni.

Vezetői tréningek


A vezetői tréningjeink egy-egy adott vezetői készségre fókuszáló készségfejlesztő képzések. Vezetői tréningjeinket olyan vállalatok számára ajánljuk ahol nincs lehetőség átfogó vezetői programok megvalósítására, vagy hirtelen jelentkezett
Tovább

Menedzserakadémia


A Menedzserakadémia célja, hogy gyakorlati megoldást adjon a ma felsővezetőinek abban, hogy sikeresen irányítsanak vállalatokat, és képesek legyenek kiaknázni az emberekben rejlő lehetőségeket és megteremteni a valódi együttműködést.
Tovább

Vezetői utánpótlás tréning


Nehéz helyzetbe kerülhetnek azok a szervezetek, akik akkor kezdenek el vezető kiválasztásban gondolkozni, ha már megüresedett a vezetői szék. Megfelelő utánpótlás fejlesztési program esetén bármikor „bevethető” kész menedzserekkel.
Tovább
Vezetői tréningek

Vezetői tréningek

Vezetői önismereti tréning
Személyiségtípusok megismerése. Tipológia, mint az eredményes vezetés alapvető eszköze Mit jelent a személyiség és mit jelent a jellem? Hogyan hatok más emberekre? Milyen személyiségem van? Milyen kompetenciák szükségesek a vezetői munkához? Hogyan ismerhetem fel más emberek személyiségét? Hogyan tudom leginkább kihasználni a beosztottaink különbözőségekből fakadó erőforrásokat? Az önkép és önértékelésünk viszonyrendszere és kapcsolata a vezetői munkával.


Az emberek vezetése tréning
A tréning általános célja, hogy gyakorlati módon szélesítse a résztvevők vezetői eszköztárát, továbbá visszajelzést kapjanak az alkalmazott vezetői technikáikban.
A vezetői munka gyakorlati feladatai, szerepei. Milyen vezetői szerepeket kell betölteni a hatékony munkához? Mi történik, ha egy vezető nem gyakorolja valamely szerepét? Vezetői stílusok és vezetési elméletek fejlődése és gyakorlati hatásuk a jelen vezetői munkára. Helyes vezetési stílus alkalmazásának fejlesztése, esettanulmányokon keresztül. A tervezés-szervezés-irányítás-ellenőrzés alapfunkciói a vezetői munkában.

Helyzetfüggő vezetés tréning
Mi jelent a helyzetfüggő vezetés? Miért tartják ezt a vezetői stílust az egyik leghatékonyabbnak? A helyzetfüggő vezetés technikája. Miért nem delegálnak a magyar vezetők? A delegálás gyakorlati technikája. A delegálás, a bizalom, a motiváció és a stabilitás kapcsolata. A vezető mint coach. A résztvevők nagy sikerrel alkalmazott szimulációs feladaton keresztül sajátítják el a helyzetfüggő vezetés technikáját. További alkalmazott eszközök: gyakorló feladatlap, helyzetelemzések.

Vezetői- döntések tréning
A döntéshozatal a vezetők egyik legalapvetőbb feladata. Nehézsége, hogy a döntés eredménye sok ember jövőjét, munkáját, és hozzáállását befolyásolja, ezáltal a teljes szervezetre kihatással van. Éppen ezért kulcskérdés hogy képesek –e a vezetők jó döntéseket hozni. A kérdés csak az, ki az, akitől ebben támogatást kérnek vagy kapnak. A vezetői- döntések tréning feltérképezi a résztvevők döntési szokásait és számtalan döntési helyzetbe kerülve elemzi reakcióikat, választásaikat.
Miért válik oly sok sikeresnek tűnő terv megvalósítatlan papírhalmazzá? A résztvevők megtanulják a megvalósítható célok kitűzésének technikáját, valamint azok számonkérésének okait, nehézségeit, módszereit. Hogyan kell meghozni egy jó döntést? Kinek a felelőssége? Egyéni kompetencia felmérések, fejlődési irányok.

Vezetői kommunikációs tréning
A tréning gyakorlati módon járja körbe a vezetői kommunikáció területeit. A résztvevők felismerik az egyes vezetői feladatokhoz tartozó kommunikációs elvárásokat, technikákat, és ezek egymásba fonódó összefüggéseit. A tréning egyéni fejlődési lehetőséget nyújt, miközben erősíti a vezetői szerepek és funkciók magabiztos megélését. A kommunikáció mint a leghatékonyabb vezetői eszköz. Nehéz vezetői szituációk kommunikációja. Beosztottakkal és felettesekkel történő beszélgetések. Értekezlet vezetés. Teljesítményértékelő beszélgetések. Érdekérvényesítés a vezetői munkában. Meddig tart a vezető hatásköre és felelőssége a munkatársak egymással való kapcsolatában, vitáiban? Kommunikációs modellek, módszerek, megoldások. Programjaink résztvevői szerint a vezetői kommunikációs tréning az egyik leggyakorlatiasabb és leghatékonyabb készségfejlesztő tréning.

Motivációs tréning
Mit jelent a motiváció? Miért alacsony a munkavállalók motivációja? Hogy motiválnak manapság a vezetők? Mi motivál egy vezetőt? A jutalmazás-büntetés mint motiváció előnyei és hátrányai. A 3.0 motivációs elmélet alkalmazása. Motivációs elméletek. Mennyire motivál a pénz, avagy mit tegyek ha nem tudok fizetésemelést adni a beosztottaimnak? Egyéni motivációs orientációk megismerése, felismerése, alkalmazása. Motivációs mátrix kidolgozása. Tesztek, kérdőívek, helyzetelemzések, esettanulmányok, kutatási eredmények.

Stratégiai tervezés tréning
A program során a résztevők a vállalatuk, és pozíciójuknak megfelelő szinten tanulják meg, hogyan mérjék fel jelenlegi helyzetüket (mikro és makro), hogyan, milyen eszközökkel elemezzék azokat, képesek legyenek az eredményeket értékelni, meghatározni miért és hova akarnak eljutni és az oda vezető utat (módszert) meghatározni. Mit jelent a stratégia? Miért és mikor van szükség stratégia létrehozására? Ki hajtja végre a megtervezett stratégiát? A vállalati értékek és a szervezeti felelősség. Stratégia tervezés lehetőségei, technikája, folyamata, fázisai. Elemzési módszerek és diagramok. Alapstratégia és a stratégia lebontása. A tréning workshop jelleggel dolgozza fel a témát, stratégia elemzésekkel, stratégiai feladatok megoldásával és elemzésével.

Menedzserakadémia

Menedzserakadémia

A gyors piaci változás, az elképesztő mennyiségű információ, az egyre erősödő verseny óriási kihívások elé állítja a XXI. század vezetőit. A vezetői hatékonyságot ma már nem a szakmai tudás jelenti, hanem a vezetői készségek erőssége, a beosztottakkal való kapcsolat, a határozott irányító és döntési képesség.

A Menedzserakadémia célja, hogy gyakorlati megoldást adjon a ma felsővezetőinek abban, hogy sikeresen irányítsanak vállalatokat, és képesek legyenek kiaknázni az emberekben rejlő lehetőségeket és megteremteni a valódi együttműködést. A program hatékony módszereket kínál a résztvevőknek abban, hogyan érvényesítsék és jutassák el a vállalati célokat a cég legalsó szintjeire is valamint, hogy képesek legyenek világosan, határozottan ugyanakkor tisztelettel kommunikálni. A Menedzserakadémia átfogó, a mai legmodernebb vezetési ismeretek megszerzésén túl, egyéni kompetenciafejlesztést nyújt és támogatást a folyamatos változásokra való reagálásra.

A Menedzserakadémia programban a résztvevők megoldásaik, reakcióik elemzése alapján olyan gyakorlati élményeket és tapasztalatot szereznek, mely jelentős sikert garantál a valós hétköznapok megoldásaihoz. Tapasztalataink és résztvevőink visszajelzései alapján ez a fajta program felépítés sokkal hatékonyabb eredményt nyújt, mint a klasszikus vezető képző tanfolyamok.

A program során használt módszertan:
 • Legújabb vezetéselméleti- és kutatási ismeretek, adatok.
 • Nyugat-Európában és az USA-ban fejlesztett vezetési helyzetgyakorlatok,
 • Nyugat-Európában és az USA-ban fejlesztett szituációs-és szimulációs feladatok
 • Vezetésértékelési kérdőívek
 • Tesztek
 • Gyakorló feladatlapok
 • Videós elemzések
 • Oktató filmek
 • Esettanulmányok
 • Kis-és nagycsoportos témafeldolgozások

Program modulok:
 • Önismeret
 • A vezető mint csapatépítő
 • Menedzser és leader
 • Vezetési stílusok
 • Szervezeti életciklusok és beavatkozási lehetőségek
 • Szervezeten belüli kommunikáció
 • Vezetői kommunikáció
 • Konfliktus és agresszió kezelés
 • Érdekérvényesítés és irányítás elfojtott vagy nyílt formában
 • Stressz a vezetői munkában
 • Döntések
 • Motiváció
 • Stratégai menedzsment
 • Időgazdálkodás

A Menedzserakadémia moduláris felépítése lehetővé teszi, hogy a vállalati kihelyezett programokat igény szerinti fókuszokkal, maximálisan testre szabva építsük fel. A Menedzserakadémia komplex program: 7x2 nap. Vállalati implementáció esetén a napszámok változhatnak. Kérje egyedi ajánlatunkat!

Vezetői utánpótlás tréning

Vezetői utánpótlás tréning

Nehéz helyzetbe kerülhetnek azok a szervezetek, akik akkor kezdenek el vezető kiválasztásban gondolkozni, ha már megüresedett a vezetői szék. Megfelelő utánpótlás fejlesztési program esetén bármikor „bevethető” kész menedzserekkel zökkenőmentesen dolgozhat a vállalat, hiszen hasonló tudással bíró új generáció folytathatja a munkát.

Ily módon a vezetői utánpótlás képzés az igazán kiváló vállalatok HR stratégiai kérdése. Vezetői utánpótlás programjaink gerincét az alapvető vezetői készségek fejlesztése, valamint a folyamatos egyéni visszajelzések adják.

A program önismereti alapokkal indít mely a helyes énkép és önértékelés megtalálása mellett a vezetői ambíciók kiaknázását kínálja a leendő vezetőknek. Az utánpótlás képzésben jelentős hangsúlyt kapnak a személyes kompetenciák és a cselekvési kompetenciák egyaránt. A résztvevők megismerik a korszerű vezetési technikákat és szimulációs gyakorlatokon keresztül próbálják ki magukat különböző szituációkban. Kiemelt hangsúlyt kap a kommunikációs készség fejlesztése, melyet alapvető és a leghatékonyabb vezetői eszközként kezelünk.
A képzés során a vezetői eszköztár tudatos használatának gyakorlása mellett üzleti-és piaci ismereteket szereznek a résztvevők mely összességében stratégiai szemléletet ad. A programot végigkíséri az egyéni akciótervek készítése és mérhető megvalósítása.
A vezetői utánpótlás képzés follow-up programjaként on the job vagy coaching lezárást javaslunk.