SZUPERVÍZIÓ

A szupervízió szakmai személyiségfejlesztést jelent, mely egyszerre összpontosít az egyénre és a szervezetre. Célja a szakmai kontextusban megjelenő magasabb minőség és nagyobb hatékonyság elérése. A szupervízió támogatást nyújt a különböző reflexiós és döntéshozatali folyamatokban, illetve a kihívásokkal, nagy megterhelésekkel járó szakmai helyzetekben és konfliktusokban. Egyszerre támogatja a munkahelyi szerepek és funkciók tudatosítását és alkalmazását, miközben hatékonyan segíti a változások megélését, kezelését. A szupervízió által létrehozott szakmai tér megnyitja az innovatív gondolatok lehetőségét, így a kiégésben épp úgy nagyon jól használható, mint új kihívások megjelenésekor.

Szupervízió során nem szakmai tudásmegosztás történik (mint a tréningeken), hanem a résztvevők munkahelyi eseteket hoznak be az ülésen. Egy alkalommal egy kolléga szakmai témájával dolgozik a team. Azzal dolgozunk, hogy az egyén hogyan vett részt az adott szituációban, szakmailag hogy vonódott be, milyen döntési mechanizmusai voltak, milyen kapcsolódásai, megélései, hipotézisei működtek. Tehát az szupervizált munkatárs teret kap arra, hogy a csapat különböző személyiségéből fakadó eltérő paradigmán keresztül rálásson és reflektálhasson azokra az esetekre, kérdésekre melyek szakmai identitásában és szerepében foglalkoztatják. Ezáltal a szupervizált problémájának jellege új perspektívákat kap, és annak értelmezési szintje kitágul. A team újra és újra reflektál, így a csapat egyre inkább képes lesz a rejtett tartalmakat, dinamikákat is felfedezni, így mint team saját működésüket is megérteni. Ez a szupervízió tapasztalati tanulása, mely az önazonos szakmai működésbe csatolódik vissza.
A Team szupervíziónak az egyéni támogatáson túl igen erős csapatépítő, csapatkohéziós ereje is van.
Team szupervízió csoport létszáma: 8 fő
Team szupervízió időtartama: 3 óra/alkalom. Az alkalmak gyakorisága: 3-4 hetente

A team szupervízió különösen jól használható:

  • Projekt teamek támogatására nehéz, kihívásokat jelentő projektek esetén
  • Szervezeten belüli változások támogatására
  • A szervezeti tanulás elősegítésére
  • A team együttműködésének és tudatosságának fejlesztésére
  • Team motivációjának és lojalitásának támogatására
  • Vezetői képzéseken megszerzett tudás mindennapi gyakorlatba történő integrálás támogatására
  • Team és egyéni szakmai identitás erősítésére
  • Kiégés megelőzésére
  • Agilis működés kialakításának és bevezetésének támogatására